Chcete získat kvalifikaci pro
    nakládání s přípravky
    na ochranu rostlin?


MENU
© copyright 2019 | Ing. Martin Dubravec Gen. Šimka 1504/8, 69003 Břeclav  IČ:702989140, DIČ: CZ7109174325 | all rights reserved    

ÚVODEM

Dovolujeme si Vás přivítat na stránkách naší společnosti.


Naše společnost se v rámci svých činností věnuje široké oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dle zákona č. 309/2006 Sb. a 262/2006 Sb.)
požární ochraně (dle zákona č. 133/1985 Sb.)
nakládání s přípravky na ochranu rostlin (dle zákona č. 326/2004 Sb.)
vzdělávací činnosti
činnosti v oblasti zemědělství a lesnictví
odborné lesní správě
V rámci vzdělávací činnosti naše společnost získala pověření Ministerstva zemědělství k pořádání kurzů pro získání odborné způsobilosti prvního a druhého stupně k nakládání s přípravky na ochranu rostlin (dle zákona č. 326/2004 Sb.).

Naše společnost také pořádá celou řadu rekvalifikačních kurzů, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi kurzů tak získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působností, čímž se jím významně zvýšují možnosti uplatnitelnosti
na trhu práce.


V případě Vašeho zájmu o kteroukoliv z nabízených služeb, prosím neváhejte vstoupit na příslušnou stránku naší společnosti...
Ing. Martin Dubravec

Pověřené vzdělávací zařízení ministerstva zemědělství České republiky

ČESKO POČASÍ