© copyright 2019 | Ing. Martin Dubravec Gen. Šimka 1504/8, 69003 Břeclav, IČ:702989140, DIČ: CZ7109174325 | all rights reserved    

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Naše vzdělávací zařízení garantuje kvalitu vzdělávání prostřednictvím týmu plně kvalifikovaných lektorů s dlouholetou odbornou i pedagogickou praxí.

Přehled oprávnění zahrnujících oblast vzdělávání k získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin:

POŽÁRNÍ OCHRANA

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Pověřené vzdělávací zařízení ministerstva zemědělství České republiky

Ing. Martin Dubravec