© copyright 2019 | Ing. Martin Dubravec 69667 Radějov 323, IČ:702989140, DIČ: CZ7109174325 | all rights reserved    

DŮLEŽITÉ A UŽITEČNÉ ODKAZY

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ)

Státní úřad inspekce práce - Bezpečnost práce

Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství

Státní zdravotní ústav (SZÚ)
Pověřené vzdělávací zařízení ministerstva zemědělství České republiky

Ing. Martin Dubravec